Kandidaten

Onze werkwijze voor kandidaten

Wij vinden een zorgvuldige aanpak erg belangrijk. Dat betekent dat we zowel aan de zijde van onze kandidaten als aan de zijde van onze opdrachtgevers uitgebreid onderzoeken of we de perfecte match kunnen maken.

Eerst screenen we je cv en beoordelen we of je op basis daarvan geschikt bent voor de betreffende functie.

Past je cv bij het profiel en de wensen van de opdrachtgever, dan nemen we contact met je op. Als beide zijden vinden dat de vacature passend zou kunnen zijn, dan maken we een vervolgafspraak.

In een persoonlijk gesprek hopen we een nog beter van beeld van de persoon achter het cv te krijgen. Capaciteiten zijn belangrijk, maar ambities en persoonlijkheid spelen uiteraard ook een rol. Pas je binnen de cultuur van het bedrijf? Zijn inzet en werktijden binnen de kaders die je gewend bent of ambieert? Ook privéwensen en -omstandigheden worden duidelijk meegenomen tijdens de screening. Het gaat niet alleen om een nieuwe functie voor jou, maar ook om veranderingen voor het thuisfront, de werkgever en je nieuwe collega’s.

Voorstellen aan opdrachtgever

Als zowel wij als jij vinden dat alles past, brengen we jouw cv samen met onze persoonlijke aanbevelingen onder de aandacht van de opdrachtgever. Als ook die besluit het traject met jou in te gaan, blijven wij bij het traject betrokken.

Zorgvuldig en transparant

TechniekRecruitment houdt je op de hoogte van de voortgang en de uiteindelijke keuze van de opdrachtgever. Ook als er een match tot stand is gekomen, blijven we in contact. Met de signalen die we dan opvangen van zowel jou als je werkgever, doen we ook daadwerkelijk iets. Juist het bespreekbaar maken ervan, leidt regelmatig tot een nog betere samenwerking.